Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2017-2018 -απορριμματοφόρο