Ασφαλιστικές εισφορές απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017