ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ -ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ