Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος δρόμου Καρπερού -Νησί