Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από απασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. ΔΕσκάτης