Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κατεπείγον της έκτακτης πρόσκλησης- συνεδρίασης