Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίασης.