ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IOS Developer ΤΩΝ GOOGLE-APPLE