Απόφαση κατακύρωσης της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Δεσκάτης»