Απόφαση για κατάθεση ή μη μήνυσης σε βάρος ιδιώτη και κτηνιάτρου.