Απόφαση για υποβολή μήνυσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την κατάθεση της.