Απόφαση για εξουσιοδότηση Δημάρχου για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της πάγιας.