Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων