Απόφαση για άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ. αριθμ. Α2068/2019 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.