Απόφαση ΔΣ για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016 του Δήμου Δεσκάτης