Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη ή μη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού Δήμου Δεσκάτης