Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκδοσης ψηφίσματος για το γραφείο ΙΚΑ Δεσκάτης