Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκδοσης ψηφίσματος για την Αγία Σοφία