ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ