Απόφαση Δημάρχου προμήθειας υλικών για το έργο: Κατασκευή δαπέδων απο σκυρόδεμα, τοιχίων & αποκατάσταση επικίνδυνων στοιχείων δρόμων Δ.Δ. Δεσκάτης