ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ