ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ 1023 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ