ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 1040 ΚΑΙ ΚΗΙ 1027 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ