ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2017