ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ 52747 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ