ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ