ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ