Απόφαση δημάρχου για την προμήθεια του έργου: Επισκευή δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης