Απόφαση δημάρχου για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Σχεδιασμός, αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης δικτύου παιδικών χαρών”