ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΥΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟΥ