ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ