ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2017