ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ