ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΘΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ