ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ