ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ