ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΗΥ 3741 ΚΑΙ ΚΗΙ1051 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ