ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ