Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας και υπηρεσίας για το έργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο προς Άγιο Νεκτάριο και Άγιο Αθανάσιο