Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας και εργασίας για το έργο “Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Κατασκευή στεγάστρου στο Λύκειο Δεσκάτης)”