ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΠΑ