Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2015-2016