ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ