ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 91/2017 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ Η/Υ, ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ