ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 86/2023 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ