ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 80/2017 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΗΙ1054, ΚΗΙ1026, ΜΕ115163 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ