ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 519/17 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ