ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 49/2016 ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016