ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 462/2015 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ