ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 460/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ